logotyp

Realizace - ukázka

LÉTO, COS NÁM PŘINESLO?
Těšíme se na prázdniny


17.6. - 28.6. 2024
 

Cíle
Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí
Řešit problémy, myslet kreativně
Samostatně a smysluplně vyjadřovat myšlenky, pocity a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
Soustředění, rozvoj myšlení
Rozvoj slovní zásoby a spojitosti s časovými pojmy
Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní
Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
Rozvoj paměťových schopností
Získávání poznatků týkajících se vody na Zemi ve všech jejích podobách

Metody plnění
Poznáváme vodní svět – koloběh vody v přírodě, vodní zdroje, rozlišování vodstva (potok, řeka, rybník, jezero, moře) – obrázky, encyklopedie, mapy, skupenství vody, další podoby vody v přírodě (mlha, rosa, déšť, sníh...-obohacování slovní zásoby), k čemu slouží voda, znečišťování vody, dopad na životní prostředí, PL – Proč potůček nebublal

C
elodenní výlet do Mirukula


Zvířata a rostliny kolem vody a ve vodě – poznávání podle obrazového materiálu, práce ve skupinách – mezi obrázky najít vodní rostlinu a živočicha a popsat je. Grafomotorické cvičení – vlnovky (vlny v rybníku)

Léto
 - co vím o létě, znaky, rozdíl jaro - léto, počasí, oblékání, rozhodnout o pravdivost tvrzení, práce s demonstračními obrázky

Těšíme se na prázdniny – komunitní kruh - co budu dělat o prázdninách, kam pojedu, co dál se dá dělat o prázdninách (Hry v létě a o prázdninách) – pohybové ztvárnění – pantomima

V průběhu celého týdnu budeme nacvičovat na závěrečnou besídku

Na koupališti – povídáme si o koupání a plavání, učíme se plavat „nasucho“, co bych měl mít s sebou, když jdu na koupaliště nebo k vodě, hra „Co by se stalo, kdyby…“ – řešení modelových situací (…kdybych neměl na koupališti plavky, když neumím plavat a spadnu do vody, když nemám ručník, peníze na pití, kšiltovku, krém…)

Co děláme celý den - jak vypadá tvůj den – kdo tě budí, co snídáš, kdy je čas na oběd, jak probíhá, kde obědváš ty a kde tvoji rodiče..., co dělají miminka, babičky, dědečkové, podle čeho poznáš, že je ráno X večer, proč musí děti večer spát, kdo v noci nespí...

Závěrečná školní besídka - rozloučení s dětmi, které odcházejí do základní školy

Co děláme celý rok – opakování – rok v přírodě, roční období, měsíce v roce, charakteristické znaky období

Hádej, hádej hadači – pomocí hádanek zopakování - co jsme se naučili během celého roku – barvy, ovoce, zelenina, dopravní prostředky, stromy….PH Štronzo, Židličkovaná, pantomima, dále na přání dětí, opakování známých básní a písní


Básně k tématu 

Léto (s pohybem)
Léto chvátá, běží cvalem, (běh na místě)
pak si klidně poskočí, (poskok kupředu)
sluníčko je zlatým králem (rozpažení)
nekoukej mu do očí. (oči přikrýt dlaněmi)

Červen
Červen je čas na výlety,
jdeme na hrad mnohaletý.
V lese voní jahody,
zvou nás k sobě na hody.


Mokrá hádanka
Je ve sněhu, v ledu bude,
potřebná je vždy a všude.
Zažene žízeň, ruce umyje,
po bouřce ji duha vypije.
Padá rovnou z nebíčka,
radost má z ní rybička.
Plní břehy potůčků,
doma teče z kohoutku.
Co je to?

Žabák
Kvak, kvak, kvak,
žabák do tůně spad.
Žabka za ním skočila,
šatičky si smočila.

Motýl
Poletuje motýl tiše,
křidýlka má jako z plyše.
Dosedne na kytičku,
odpočívá chviličku,
pak poletí zase dál,
jako by se dětí bál.

AKTUALITY

Akce v MŠ
21.9.2023 -
Divadlo Šapitó - " Pásmo pohádek kejklíře Jana "

17.10.2023
"Do světa - Trable s příšerou" - vzdělávací program

21.10.2023 do 9:00
Dlabání dýní v MŠ Rosenbauma 622 - všechny 3 naše školky

31.10.2023
Lampiónový průvod - vyhlášení soutěže o nej dýni .

09.11.2023
Divadélko Ondřej " O rytíři a ošklivé dámě aneb jak se stala krásnou" - pohádka

14.12.2023
Vánoční koncert ve školce

22.1.2024 v 16:30
Přednáška s p. učitelkami ze ZŠ pro rodiče budoucích prvňáčků.
Pro všechny 3 MŠ - místo akce : MŠ Rosenbauma

22.01. 2024
Karneval ve školce

19.03. 2024
Malování hrnečků

03.04.2024
Návštěva ZŠ - předškoláci.

14.4. - 19.4.2024
Líhneme kuřátka ve školce

19.5.+20.05.2024
Zápis do ZŠ

22,04,2024
Fotografování ve školce - společná fotografie
MŠ Dříň + MŠ Rosenbauma

23.04.2024
Ukázka výcviku služebních psů
Sokolské hřiště na Dříni.

27.04.2024
Dopolední setkání dětí a rodičů na zahradě MŠ Rosenbauma - natírání plotu, opekání špekáčků, hry na zahradě ......

29.04.2024
Čarodějnická brigáda
MŠ Dříň + rodiče

29.04.2024
Spaní ve školce
MŠ Dříň

09.05.+10.05.2024
Zápis do Mateřské školy
Proběhne v MŠ Rosenbauma 622, Kladno 3 - Dubí
čtvrtek:7:00 - 18:00, pátek: 7:00 - 17:00

19.5.-25.5.2024
Školka v přírodě

13.06.2024
Zahradní bábovková slavnost
MŠ Rosenbauma

Prázdniny pro školní rok
2023/2024

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2023

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2023 - 2.1.2024

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
02.02.2024

* JARNÍ
PRÁZDNINY
26.02. - 03.03.2024

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
28.03.2024

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
29.06. - 01.09.2024

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 702 018 890
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky), 601 375 951 ( včeličky),
720 820 483 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: reditelka.ms@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
Šablony OP JAK pro MŠ Dubí a Dříň
Za podpory města Kladno


HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign