logotyp

Realizace - ukázka

BAREVNÝ PODZIM
Košík plný zeleniny
18. - 22. 9. 2023


Cíle
Koordinace pohybů - ovládání pohybového aparátu (DaJT)
Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (DaJT)
Rozvíjet schopnost dětí pojmenovávat bezprostředně vnímané předměty,
jevy a činnosti - samostatný řečový projev (DaJP)
Samostatně se vyjadřovat - vhodná formulace otázek a odpovědí (DaJP)
Umožňovat dítěti dokončovat činnost v individ. tempu (DaJP)
Rozvíjet schopnost pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem (DaTD)
Upevňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi (DaSp)
Bezpečně se orientovat v prostředí nejbližšího okolí domova
a MŠ a prohlubovat vztah dítěte k prostředí, ve kterém žije (Das)
Vnímat přírodu a její rozmanitost (DaS)

Metody plnění

Košík plný zeleniny – práce s demonstračními obrázky. Seznámení s jednotlivými druhy zeleniny, rozdělení – kde roste, která část se konzumuje. Rozlišení ovoce a zeleniny – rozhodnout o pravdivosti tvrzení, dokázat zdůvodnit.

Poznávání zeleniny více smysly – zrak, chuť, čich hmat. Upečeme si cuketovou buchtu a poznáme, že zeleninu nemusíme používat jen do polévky.

Zeleninová polévka – kombinovaná výtvarná činnost – malba temperovými barvami – hrnec, kresba tužkou na barevný papír – různé druhy zeleniny, vystřižení, dolepení do hrnce. Průběžná práce během celého týdne.

Pásmo pohádek kejklíře Jana - Divadlo Šapitó

Zelenina sem a ovoce tam – předmatematické dovednosti a porozumění pokynu, pojmy před, za, vedle… (Př. první v řadě je jablko, potom dej dva druhy zeleniny, poslední bude banán.)


Zeleninové BINGO
PH Okurčička, Popletený zahradník, Salát
PL a omalovánky na téma Zelenina
"Zeleninové" pexeso, puzzle, půlené obrázky

AKTUALITY

Akce v MŠ
21.9.2023 -
Divadlo Šapitó - " Pásmo pohádek kejklíře Jana "

17.10.2023
"Do světa - Trable s příšerou" - vzdělávací program

31.10.2023
Lampiónový průvod - vyhlášení soutěže o nej dýni .

09.11.2023
Divadélko Ondřej " O rytíři a ošklivé dámě aneb jak se stala krásnou" - pohádka

21.12.2023
Vánoční koncert ve školce


Prázdniny pro školní rok
2023/2024

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2023

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2023 - 2.1.2024

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
02.02.2024

* JARNÍ
PRÁZDNINY
26.02. - 03.03.2024

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
28.03.2024

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
29.06. - 01.09.2024

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 702 018 890
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky), 601 375 951 ( včeličky),
720 820 483 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: ms.rosenbauma@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
Šablony OP JAK pro MŠ Dubí a Dříň
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign