logotyp

Včeličky

jaro už je tu

jaro už je tu
Velikonoce 
  Cíle: seznámit děti s tradicemi českých Velikonoc, se symboly – kraslice, pomlázka, setí obilí do květináče

           reprodukovat říkanky

           osvojit si věku přiměřených a praktických dovedností-pomoc při zdobení vajec     

           rozvíjet jemnou a hrubou motoriku

           při pohybových hrách a hudebních činnostech se spontánně projevovat

           procvičovat základní barvy

           všímat si změn v přírodě s příchodem jara

           rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev

 

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek. Oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vnímáme je jako vítání jara a oslavu nového života. Kdy se slaví Velikonoce?

Velikonoce patří mezi pohyblivé svátky. Jejich datum se určuje podle fáze měsíce. První neděle po prvním jarním úplňku je Boží hod velikonoční.

V roce 2023 je první jarní úplněk 6. dubna, takže velikonoční neděle připadá na 9. dubna.

Předvelikonoční, tzn. svatý nebo také pašijový týden:

Modré pondělí - den kdy se nepracovalo

Šedivé úterý - uklízelo se a vymetaly pavučiny

Škaredá středa (smetná) - v domácnostech se uklízelo a vymetaly se saze z komínů, tento den bychom se také neměli „škaredit“ aby nám to nezůstalo každou středu po celý rok. - pečení jidášů

Zelený čtvrtek - měli bychom jíst něco zeleného (špenát, kopřivy, pažitka), abychom byli zdraví. Nemáme také nic půjčovat a nemáme se hádat. - snídaly se jidáše - zvony utichly "odlétaly do Říma", znovu se rozezněly až na Bílou sobotu, jejich zvuk nahradily řehtačky

VELKÝ PÁTEK - dodržuje se půst, měly by se otvírat poklady ve skalách. Nemá se prát prádlo a pracovat se zemí.

Bílá sobota - bílilo se, uklízelo, vše se zdobí, barví se se vajíčka, zvony "přilétají" z Říma

Boží hod velikonoční - pečení beránků a mazanců, chlapci pletou pomlázky

Velikonoční pondělí (červené) - pomlázka - koledování Symboly - beránek, mazanec, jidáš, kraslice, pomlázka, řehtačka, koleda, barvení vajec

Poté dětem zadáme otázky, zda si něco zapamatovaly z vašeho společného povídání: Jaké jsou symboly Velikonoc? Co se má sníst na Zelený čtvrtek? Co se hledá na Velký pátek?  Co holky připravují pro kluky? Co kluci dělají na Velikonoční pondělí?

Víš co je kraslice, řehtačka, pomlázka a mazanec? Vzpomeneš si ještě na nějaké symboly Velikonoc? Zkus na tyto slova najít rým (například kraslice x krabice) - Jaké zvířátka jsou spojená s Velikonocemi? (zajíčci, beránek, slepička, kuřátka...). - Jaké tradice jsou typické pro Velikonoce? (pletení pomlázky, barvení vajíček, pečení beránka….).

 

SÁZENÍ OSENÍ

Do malého květináčku vložte hlínu + semínka (doporučujeme např. řeřichu), nezapomeňte pravidelně zalévat a průběžně s dětmi pozorujte klíčení semínek.

 

 GRAFOMOTORIKA A ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

Pracovní listy – napodobuj vlnky, čáry, tečky

             Najdi stejné vajíčko

HRA NA SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ, ROZVOJ ŘEČI

 ,,Kutálej se vajíčko, kutálej, co patří k Velikonocům, povídej." Co všechno se dětem vybaví, to řeknou (vajíčko, pomlázka, setí obilí do květináčů, velikonoční zajíček, beránek.....). Větší děti mohou určovat hlásku na začátku slova, určovat počet slabik…

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Počítání s barevnýma vajíčkama, pojmy před, za, vedle, mezi, pod

BÁSNIČKA   
  KRÁLÍČEK

 Běží bílý králíček, v tlapičce má košíček,

 v něm barevná vajíčka, co mu dala slepička.

 Koho potká, tomu praví, že mu přeje štěstí zdraví.

 Hezky se naň usměje, srdíčko mu zahřeje.

 

TVOŘÍME

Vyrobíme si velikonoční věnec, ozdobíme si vajíčko, vyrobíme si zajíčka

AKTUALITY

Akce v MŠ

* 27.9. 2022
Zvířátka v MŠ - povídání o zvířátkách, kontakt s nimi

* 03.10.2022
Fotograf
v MŠ Rosenbauma + MŠ Dříň
- Kalendář 2023 - 3xportrét

* 10.10.2022
Městská policie Kladno - výchovný program

* 25.10.2022
Divadélko Ondřej - " Líný Honza" - interaktivní pohádka

* 31.10. 2022
Lampiónový průvod - organizuje naše MŠ

* 4.11 Divadlo KOLEM - "Hledá se kamarád"
- pohádkové představení

* 14.11.2022
Dobře naladěné divadlo - " Jak si Cizopaska s Bacilkou ani neškrtly" - výchovná hraná pohádka

*13.12.2022 v 16:30 - Vánoční setkání v MŠ Rosenbauma

* 15.12.2022
"Vánoční koncert" - poslech a zpěv vánočních melodií

*3.1.2023 - přesunuto z14.11.2022
Dobře naladěné divadlo - " Jak si Cizopaska s Bacilkou ani neškrtly" - výchovná hraná pohádka


* 20.1.2023
Divadlo A Šmytec - "Birlibán" - loutková pohádka s písničkami

* 16.02.2023
Divadlo Šapito - "zelený mužíček, aneb jak se dostal na semafor" - akrobatické představení

* 17.3.2023
Divadlo zf - " O perníkové chaloupce" - loutkové divadlo s písničkami

* 7.4. - 10.4.2023
Velikonoční stezka lesem - organizuje naše MŠ

* 18.4.2023
Divadélko Ondřej - "Tchoř králem" - interaktivní pohádka o zvířátkách, jak si volí krále...

* 21.5. - 26.5.2023
Slapy - školka v přírodě


Prázdniny pro školní rok
2022/2023

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2022

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2022 - 1.1.2023

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
03.02.2023

* JARNÍ
PRÁZDNINY
20.02. - 26.02.2023

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
06.04.2023

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
01.07. - 03.09.2023

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 606 079 954
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky, včeličky), 724 805 488 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: ms.rosenbauma@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign