logotyp

Realizace - ukázka
Jaro už je tu

Na tom našem dvoře

27.-31.3. 2023

Cíle

Rozvoj komunikativních dovedností, rozšiřování slovní zásoby, podněcování k vyjadřování celou větou
Osvojování předčtenářských dovedností, posilování vztahu ke čtení, knihám
Rozvoj jemné motoriky
Grafomotorická cvičení
Upevnění znalostí prostorové orientace
Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou
Chápat číselné a matematické pojmy

Metody plnění

Domácí zvířata
- práce s demonstračními obrázky
- poznej, pojmenuj domácí zvířata a jejich mláďata
- kde žijí, kdo se o ně stará
- proč se jim říká domácí
PL-přiřaď mládě

Třídíme zvířata
- podle určitého znaku - která mají peří, dvě nohy, zobák atd.
- kolik zvířat je ve skupině
- kde jich je více x méně
- číselná řada 1-5-10

Slepice - slepička
-.tvoření zdrobnělin
- rytmizace slov
- určení první x poslední hlásky
- rýmování
- kresba podle diktátu

Kuřátka
VV-práce s temperovou barvou, nůžkami, lepidlem a pastelkami

O kohoutkovi a slepičce
- četba z knihy
- pozorně sledovat děj
- rozhovor o slyšeném

Já mám koně, vrané koně
- seznámení s písní

PH-kuřátko pípni

AKTUALITY

Akce v MŠ

* 27.9. 2022
Zvířátka v MŠ - povídání o zvířátkách, kontakt s nimi

* 03.10.2022
Fotograf
v MŠ Rosenbauma + MŠ Dříň
- Kalendář 2023 - 3xportrét

* 10.10.2022
Městská policie Kladno - výchovný program

* 25.10.2022
Divadélko Ondřej - " Líný Honza" - interaktivní pohádka

* 31.10. 2022
Lampiónový průvod - organizuje naše MŠ

* 4.11 Divadlo KOLEM - "Hledá se kamarád"
- pohádkové představení

* 14.11.2022
Dobře naladěné divadlo - " Jak si Cizopaska s Bacilkou ani neškrtly" - výchovná hraná pohádka

*13.12.2022 v 16:30 - Vánoční setkání v MŠ Rosenbauma

* 15.12.2022
"Vánoční koncert" - poslech a zpěv vánočních melodií

*3.1.2023 - přesunuto z14.11.2022
Dobře naladěné divadlo - " Jak si Cizopaska s Bacilkou ani neškrtly" - výchovná hraná pohádka


* 20.1.2023
Divadlo A Šmytec - "Birlibán" - loutková pohádka s písničkami

* 16.02.2023
Divadlo Šapito - "zelený mužíček, aneb jak se dostal na semafor" - akrobatické představení

* 17.3.2023
Divadlo zf - " O perníkové chaloupce" - loutkové divadlo s písničkami

* 7.4. - 10.4.2023
Velikonoční stezka lesem - organizuje naše MŠ

* 18.4.2023
Divadélko Ondřej - "Tchoř králem" - interaktivní pohádka o zvířátkách, jak si volí krále...

* 21.5. - 26.5.2023
Slapy - školka v přírodě


Prázdniny pro školní rok
2022/2023

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2022

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2022 - 1.1.2023

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
03.02.2023

* JARNÍ
PRÁZDNINY
20.02. - 26.02.2023

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
06.04.2023

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
01.07. - 03.09.2023

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 606 079 954
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky, včeličky), 724 805 488 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: ms.rosenbauma@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign