Realizace - ukázka

Na tom našem dvoře

Cíle
Rozvoj komunikativních dovedností, rozšiřování slovní zásoby, podněcování k vyjadřování celou větou
Osvojování předčtenářských dovedností, posilování vztahu ke čtení, knihám
Rozvoj jemné motoriky
Grafomotorická cvičení
Upevnění znalostí prostorové orientace
Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou
Chápat číselné a matematické pojmy

Metody plnění

Domácí zvířata - správné určení a pojmenování zvířete a jeho mláděte, - přiřazování živočicha k potravě, kterou se živí, - proč se jim říká domácí zvířata 
+ Tichá pošta - posílání slova šeptem v kruhu od jednoho ke druhému (jméno domácího zvířete)

Třídíme zvířata – podle určitého znaku (zv.,která mají peří,dvě nohy, zv.,která mají zobák a ocas. zv.,která mají ocas a čtyři nohy...), - určit, kolik zvířat je v které skupině, kde je jich více, méně...

Slepice – slepička – tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov, - prvního písmene ve slově
Doplňování zvuků do říkadla, rýmování
Pejsek ......... do daleka
Kráva ........., až to hučí
Slípka ......... na sedláka
Ovce .......... ovčí řečí
Kozlík ........., že je větší,
Kočka ........., sova ......
Prase ........., jen to kvičí
Oslík .......... na oslíka

Když jsem já sloužil – nácvik, zpěv a práce s písní

O kohoutkovi a slepičce – četba z knihy, sledovat děj, převyprávět, hlavní hrdinové

Pejsek a bouda – orientace v prostoru, správné pojmenování pomocí předložek v, nad, pod, vedle, do, nad, pod, před, za

Básně k tématu:

Říkadla ke kresbě

Čuník
Tunel uděláme,
kolo do něj dáme,
malou misku od maminky
a na misku dvě rozinky.
Dvě kuličky místo očí,
ať se hlava koukat učí.
Velké uši přilepíme
- a kopýtka dokreslíme,
pak ocásek nahoře: čuník stojí na dvoře.

Kuřátko
Nakreslíme vajíčko,
žluté jako sluníčko.
Přidáme dvě nožíčky
a k nim malé prstíčky,
ještě žlutou kuličku,
jako ptačí hlavičku,
očko, malý zobáček
pak nasypem máček,
zobej na dvorečku,
kuřátko - drobečku!

Kačenka
Zhoupneme se do vysoka,
do daleka, do široka.
Navrch dáme kouličku s velkou tečkou a lžičku.
Ještě velkou kličku,
k té přidáme špičku.
Na vodu to posadíme
- a kačenku namočíme

Jarní stezka - Vašík s Nikolkou

Jarní stezka - Radimek a Vašík s Kristýnkou

Jarní stezka - Davídek s Adámkem

Jarní stezka - Davídek

Jarní stezka - Lucinka a Filípek

Jarní stezka - Kristýnka a Andrejka s Viki

Davídek se nám pochlubil se svou velikonoční výzdobou

NA TOM NAŠEM DVOŘE

V tomto týdnu bychom si ve školce povídali o domácích zvířátkách. Naučili bychom se je poznávat, pojmenovat jejich mláďátka, řekli bychom si, kde které zvíře bydlí a jaký pro nás má užitek. Počítali bychom s nimi, třídili je, naučili se básničku, určitě bychom si také přečetli nějakou hezkou pohádku o zvířátkách. Namalovali nebo nakreslili bychom si pěkný obrázek...

Kocour - kočka - kočička
Kocour - kočka - kočička,
velký - menší - maličká.
Ta čtvrtá je na hraní,
do postýlky na spaní.

Najděte si doma 3 různě velké plyšáky a seřaďte je podle velikosti. Který je velký, který menší, který nejmenší? Zvládnete to? Určitě ano!


Moureček
Mourovatý Mourečku,
proč jsi dostal horečku?
Já jsem místo medu,
lízal kostku ledu.

O kompak je asi tato básnička? A jakou má asi barvu? Jakou barvu může mít kočka, pes, slepice…?


Kohoutí zpěv
(Michal Černík)
Zpívá kohout kykyryký,
umí jenom dvě slabiky
a umí je nazpaměť,
dopředu a zase zpět.
Ani hlásku nepoplete,
zpívá, že mu peří kvete,
a kdo se ptá proč,
pro slepičí kvoč!

Zkuste se tuto básničku naučit zpaměti a pak rytmizovat (vytleskávat slabiky)


Ovečky
Ženu ovce ovečky
na zelené kopečky.
Na kopečkách dobrá tráva,
ovce za ni mléko dává.
Mléko, vlnu huňatou,
abych mohl najedený, přitom teple oblečený,
do práce jít za tátou.

Teď už víme, co nám dává ovečka. A co třeba kravička, slepice nebo prase?


ZVÍŘÁTKA a mláďátka
Slepičko kdákalko, kuřátka voď.
Husičko kejhalko, s housaty choď.
Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej.
Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej.
Koníčku běloušku, hopsa, běž,
s hříbátkem pro oves pojedeš.

Tato básnička nám představila některá mláďátka. Ale víme, jak se jmenuje mládě prasete, kočky nebo psa?

Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové... přečtěte dětem pohádku "O koťátku, které zapomnělo mňoukat" a pak si o ní společně popovídejte...

„O koťátku, které zapomnělo mňoukat“
Bylo jednou jedno koťátko. Jednou se mu stalo, že najednou zapomnělo mluvit kočičí řečí. Když dostalo hlad a chtělo si říci hospodyni o misku mlíčka, nevědělo jak. Jak se říká, propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo koníky. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl koťátku koník. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: íhaha, íhaha, íhaha. Ale kdepak - nestačí - kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo kravičku. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekla kravička. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: bú, bú, bú. Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kozlíky. Pročpak pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl kozlík, Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: mééé, mééé, méé. Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko znovu chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo ovečky. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekla ovečka. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: bééé, bééé, bééé. Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. A hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kuřátka. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řeklo kuře. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: pííí, pííí, pííí. Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo znovu s pláčem po dvoře, až potkalo kohoutky. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl kohout. . Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: kykyryký, kykyryký, kykyryký. Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo prasátka. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řeklo prasátko. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: chro, chro, chro. Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kocoura. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl kocour. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: mňaúúúúúúúú. To je ono, hurá, sláva, takhle mluví koťátka! Radostně zajásalo kotě. A to kotě dírou v plotě utíkalo do kuchyně, přiběhlo k hospodyni a zamňoukalo. Mňau, mňau, mňau! Sotva to hospodyně uslyšela, dala hned koťátku plnou misku mlíčka. Koťátko ji vypilo, stulilo se do klubíčka a už chrupá - dobrou noc!!! A zazvonil zvonec a pohádky je konec!

Davídek pořád pilně pracuje

Lucinka a Filípek se s námi podělili o to, jak tráví čas doma

Barborka a Terezka nám poslaly fotky svých příšerek z papíru, modelínové armády, své oslavy mezinárodního dne vaflí a také pítka pro ptáčky. Moc děkujeme!

Ponožkovou výzvu přijali Vašík D. s maminkou a sestřičkou Nikolkou, Davídek T. s rodiči a obě paní učitelky

Jako první naši jarní školkovou výzvu přijal Davídek T. Moc děkujeme a chválíme!!!
Do naší výzvy se zapojili také Vašík a Nikolka Dandovi! Moc děkujeme, šikulkové!
Další  náměty najdete v sekce Pracovní listy a omalovánky

Davídek se nám pochlubil, že doma nezahálí a pilně se učí! Máme radost, Davídku!

Davídek dál plní úkoly! Šikulka!

AKTUALITY

Prázdniny
pro školní rok 2020/2021

Podzimní prázdniny:
čtvrtek 29.10. + pátek 30.10

Vánoční prázdniny:
středa 23.12. - neděle 3.1.2021

Pololetní prázdniny:
pátek 29.1.2021

Jarní prázdniny:
pondělí 1.2. - neděle 7.2.2021

Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 1.4.2021

Hlavní prázdniny:
čtvrtek 1.7. - úterý 31.8.2021
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
Mapa stránek
Napište nám

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign