logotyp

Berušky

BÍLÁ ZIMA

BÍLÁ ZIMA
  Pojďte s námi
          do
      pohádkyCíle
- Seznámení se s pohádkami a pohádkovými postavami
- Chápat pojmy dobro x zlo v pohádkách
- Zapojovat se do společných aktivit
- Rozvoj jemné motoriky
- Postupně prodlužovat práci
- Rozvoj slovní zásoby
- Seznámit se s každou pohádku jiným způsobem
(čtení, poslech CD, divadélko, převyprávění za pomoci obrázků)
- Vést děti k samostatnosti
- Rozvoj zrakového vnímání


,,Z pohádky do pohádky”

Motivace – Návštěva pohádkového večerníčka (maňásek)

Řízená činnost - Práce s obrázky
                               – kde kdo žije, jaké jsou jejich vlastnosti
                                  Princezna, princ, král, královna – žijí na hradě
                                  Vodník – žije v rybníce
                                  Čert – žije v pekle
                                  Čarodějnice – žije chaloupce na kuří nožce
                                  atd….

Básnička – Od pondělka do pátku, budu kreslit pohádku

,,Hrnečku vař’’

Individuální práce – Stínohra
                                  – přiřazování hrnečků dle tvarů

- seznámení s pohádkou
- rozhovor o vyslechnutém textu


,,O koblížkovi’’

- krátké převyprávění pohádky, rozbor pohádky, která zvířátka v
  pohádce vystupují
- sestavení děje pohádky za pomoci obrázků
- děti převyprávějí pohádku podle obrázků samostatně
- ochutnávka koblížků,,Perníková chaloupka’’


- Četba pohádky o perníkové chaloupce
               --> rozbor pohádky

PH – Kudy se dostali Jeníček a Mařenka ven z lesa?
                 - překážková dráha (chůze po vyznačené cestě)

– Perníková chaloupka,,O řepě’’

Dramatizace – Seznámení (opakování) pohádky
                   - Převyprávění děje
                   - Dramatizace s využitím masek


,,O Budulínkovi“


- seznámení se s pohádkou

Dechové cvičení – přenášení hrášku brčkem

– Skládání lišky z papíru,,Zazvonil zvonek a pohádek je konec‘‘

- Zopakování si všech pohádek, o kterých jsme si povídali

Skupinová práce – Seskládání děje jednotlivých pohádek


AKTUALITY

Akce v MŠ

* 27.9. 2022
Zvířátka v MŠ - povídání o zvířátkách, kontakt s nimi

* 03.10.2022
Fotograf
v MŠ Rosenbauma + MŠ Dříň
- Kalendář 2023 - 3xportrét

* 10.10.2022
Městská policie Kladno - výchovný program

* 25.10.2022
Divadélko Ondřej - " Líný Honza" - interaktivní pohádka

* 31.10. 2022
Lampiónový průvod - organizuje naše MŠ

* 4.11 Divadlo KOLEM - "Hledá se kamarád"
- pohádkové představení

* 14.11.2022
Dobře naladěné divadlo - " Jak si Cizopaska s Bacilkou ani neškrtly" - výchovná hraná pohádka

*13.12.2022 v 16:30 - Vánoční setkání v MŠ Rosenbauma

* 15.12.2022
"Vánoční koncert" - poslech a zpěv vánočních melodií

*3.1.2023 - přesunuto z14.11.2022
Dobře naladěné divadlo - " Jak si Cizopaska s Bacilkou ani neškrtly" - výchovná hraná pohádka


* 20.1.2023
Divadlo A Šmytec - "Birlibán" - loutková pohádka s písničkami

* 16.02.2023
Divadlo Šapito - "zelený mužíček, aneb jak se dostal na semafor" - akrobatické představení

* 17.3.2023
Divadlo zf - " O perníkové chaloupce" - loutkové divadlo s písničkami

* 7.4. - 10.4.2023
Velikonoční stezka lesem - organizuje naše MŠ

* 18.4.2023
Divadélko Ondřej - "Tchoř králem" - interaktivní pohádka o zvířátkách, jak si volí krále...

* 21.5. - 26.5.2023
Slapy - školka v přírodě


Prázdniny pro školní rok
2022/2023

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2022

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2022 - 1.1.2023

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
03.02.2023

* JARNÍ
PRÁZDNINY
20.02. - 26.02.2023

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
06.04.2023

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
01.07. - 03.09.2023

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 606 079 954
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky, včeličky), 724 805 488 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: ms.rosenbauma@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign