Programová nabídka nová školka Dubí

Léto, cos nám přineslo?!


Objasnění významu MDD, oslava, závodivé hry a soutěže, pochopit, že na světě žijí děti různých národností a všechny slaví svátek

Poznat charakteristické znaky léta, určit rozdíl mezi jarem a létem, samostatné a smysluplné vyjádření myšlenky, zapamatování básní a písní (zachovat ráz a rytmus písně)

Prostorové vztahy – pojmy vlevo, vpravo, před, za, nad...

Turistika – překonávání přírodních překážek

Míčové hry – hod horním obloukem, zvládnout zachytit míč po odrazu ze země

Zvládnout práci s přírodním materiálem – stavby z písku, práce
s papírem – zvládnout vytrhávání podle obrysu, vystřihování obrazců a jejich sestavování podle fantazie

Seznámení a zapamatování si vodních živočichů, rozlišit rybník, potok, řeku, moře,
zvířata z jiných krajů a jejich způsob života v přirozeném prostředí a v ZOO 
 
Umět vyprávět o činnostech v létě, o prázdninách, způsobech trávení volného času, napomoci k poznání jiných krajů

Malbou vystihnout, své trávení prázdnin

Rozloučení s předškoláky

Celkové shrnutí
_______________________________________________Jaké plníme cíle:

1. Dítě a jeho tělo
a) Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
b) Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

2. Dítě a jeho psychika
A) Jazyk a řeč
a) Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
b) Poznávat a vymýšlet jednoduchá homonyma, synonyma a antonyma
c) Rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní (rozlišování a znalost
    některých tvarů, písmen a číslic), sledovat očima zleva doprava
d) Aktivně používat nová slova a ptát se na slova, kterým nerozumí

B) Pozorovací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, 
   představivost a fantazie
a) Rozvíjet tvořivost myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření
b) Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
c) Přemýšlet a své myšlenky vyjádřit

C) Sebepojetí, city a vůle
a) Zachytit a vyjádřit své myšlenky různými formami
b) Zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je (dokázat i odmítnout v situacích,
     které to vyžadují), ale také porozumět tomu, že nikdo nemá právo uspokojovat 
     své potřeby na úkor druhých
c) Těšit se ze společných činností a zážitků

3. Dítě a ten druhý
a) Oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví, vnímat, co si druhý přeje, 
    či potřebuje
b) Účelně komunikovat, naslouchat, vyjednávat s ostatními, společně řešit
     problémy a úkoly

4. Dítě a společnost
a) Vytvářet základy estetického vztahu k přírodě, kultuře a umění
b) Spolupodílet se na přípravě společných zábav a slavností

5. Dítě a svět
a) Diskutovat nad problémy, kladení otázek a hledání odpovědí
___________________________________________________

AKTUALITY

Divadélko ve školce aj. akce

27.09.2019
" Krejčík hrdina "
- divadýlko ONDŘEJ

16.10.2019
Kouzelníci ve školce

11.11.2019
" Pohádka o pejskovi a kočičce "
- divadýlko HRAČKA


17.12.2019
" Pohádka o veselém vánočním stromečku "
- divadlo KOLOBĚŽKA

16.01.2020
" Cesta na sever "
- divadýlko ONDŘEJ

10.02.2020
" Pohádka o porouchaném robotovi "
- divadýlko KOLOBĚŽKA

03.03.2020
" Pohádka o Smolíčkovi "
- divadýlko HRAČKA

17.04.2020
" Mokrá pohádka "
- divadlo KOLOBĚŽKA
(zrušeno)

24.05.2020 - 29.05.2020
Školka v přírodě - SLAPY
(zrušeno)

19.06.2020
" Křížem krážem oceánem "
- divadýlko ONDŘEJ
(zrušeno)Prázdniny

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29.10.2019 - 30.10.2019

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
23.12.2019 - 3.1.2020

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
31.1.2020

JARNÍ PRÁZDNINY
9.3.2020 - 15.3.2020

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY -
9.4.2020
(10.-13.4. svátky)

HLAVNÍ PRÁZDNINY
1.7.- 31.8.2020

Zápisy

Zápis do ZŠ
14.-25.4.2020
Informace v AKTUALITÁCH stránek MŠ

Zápis do MŠ
6.5.-15.5.2020
bez osobní účasti

Výjimečně osobně v MŠ
11.5.- 13.5. (9-12 hod)
14.5. (7-18 hod)
15.5. (7-17 hod)

více na aktualitáchbude upřesněno

HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
Mapa stránek
Napište nám

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign