logotyp

OKÉNKO VÝCHOVNÉHO PORADCE

Nevíte si rady s Vašimi zlatíčky?

Nevíte si rady s Vašimi zlatíčky?           Napište nám.
           Vaše školka

„Rodiče by nikdy neměli zapomínat,

že nevychovávají své dítě pro sebe,
           ale pro život.“

    Marie Kyzlinková česká spisovatelka 1889 - 1969Maluji a píši

Maluji a píši

ŘEČ


1. Vývoj dětské řeči


V období mezi 6. a 8. měsícem začíná dítě broukat a vyrážet
první slabiky, přičemž se učí rozumět a reagovat na svět dospělých.
Koncem prvního roku říká první slůvka, kterých postupně přibývá,
začíná slovně označovat předměty, které ho v jeho okolí nejvíce
zajímají. V polovině druhého roku dokáže pojmenovat některé činnosti, spojuje slova v krátké věty. Samozřejmě, že vývoj řeči neprobíhá
vždy u všech dětí stejně a jednoduše.


Jsou děti, které všem pokynům rodičů rozumí, reagují živě, ale samy
nic neřeknou a najednou začnou mluvit hned ve větách. Jiné děti
nemluví ani po druhém či třetím roce a dorozumívají se posunky.
Většinou jde o děti, které mají starší sourozence, s nimiž se
dorozumí i bez řeči, protože nemají tu vhodnou motivaci, nemusí
se totiž snažit. Také jsou děti, které mluví jen doma s rodiči a
sourozenci a mimo domov, zvláště v cizím prostředí, neřeknou
ani slovo. Jindy je to zcela opačně - dítě mluví jen mezi dětmi
a s dospělými vůbec. S takovými výkyvy se lze setkat až do
5. roku věku. Najednou pak nastane situace, která zřejmě
dítěti vyhovuje a začne se naprosto normálně domlouvat.


Celá řada podobných výkyvů ve vývoji řeči dětí bývá
zcela přirozená, ale protože k vývoji řeči je zapotřebí
nepoškozený sluch, je zapotřebí při odchylkách ve vývoji
řeči myslet na sluchovou vadu a nechat dítě vyšetřit odborným
lékařem. Orientačně sluch vyšetřuje dětský lékař při každé
preventivní prohlídce, také rodiče si doma všímají, jak dítě
reaguje na zvuk. Ale po 12. měsíci věku je další prohlídka v
18. měsíci, potom až ve 3 letech. Může se stát, že v mezidobí
dítě překoná nějakou závažnější infekci, jejímž následkem může
být vada sluchu, která se mnohdy zjistí, až když se pátrá po příčině opožděného vývoje řeči.


Aby se řeč dítěte optimálně vyvíjela, je zapotřebí na děti mluvit
od narození, pomalu, klidným hlasem, zpívat jim, později používat
leporela, na nichž se děti učí poznávat různé předměty a zvířátka a pojmenovávat je. Je důležité, aby matka už s kojencem mluvila
zřetelně a s dobrou výslovností a ne žvatlavě a patlavě. V tomto
směru je třeba poučit všechny členy rodiny, včetně dědečků
a babiček. Dítě se také velmi brzy naučí rozeznávat zabarvení
hlasu, a tím citový podklad požadavků.


Děti jsou neobyčejně zvídavé, vnímavé, mají úžasnou fantazii,
rády se předvádí a jsou velmi citlivé. Nesmírně touží po uznání
a pochvale především od svých rodičů, které milují a snaží se je
ve všem napodobit, včetně slovního projevu.


Mezi 3. a 5. rokem se slovní zásoba velmi rychle rozvíjí, dítě mluví
stále lépe ve větách a postupně dokáže formulovat vše, co cítí.
Výslovnost v tomto období nebývá úplně bez vady, což je zcela
přirozený jev, některé vady výslovnosti je možno trpělivostí
rodičů (hlavně matky) napravit v domácím prostředí.2. Vadná výslovnost

Nejčastější vady řeči jsou vady výslovnosti a koktavost.

Mezi nejčastější vady výslovnosti patří patlavost (dyslalia), kdy:

dítě některou hlásku v řeči vynechává (např. tráva - táva)
některou hlásku zaměňuje za jinou (např. kohout - tohout,
koruna - kojuna)

nedokáže vyslovit r - ř, sykavky
Vše se může kombinovat a výsledkem je těžko srozumitelná řeč. S nápravou výslovnosti je možno začínat již od 3 let věku, protože v předškolním věku se řeč postupně fixuje a dá se velmi dobře ovlivnit. Jestliže jde o vadnou výslovnost jen některé hlásky (např. r - ř),
není třeba většinou intervence logopeda. Pokud však je řeč
nesrozumitelná, je vhodné doporučit odborné vyšetření logopedem.
Je však nutno postupovat velmi individuálně, protože ne každé
dítě ve třech letech je natolik vyzrálé, aby bylo ochotno
spolupracovat s naprosto cizí osobou a bez aktivní spolupráce
s dítětem náprava možná není. Je samozřejmé, že dítě musí být doprovázeno tím rodičem, který má výslovnost bezchybnou,
protože ten bude doma s dítětem výslovnost procvičovat.


Řada mateřských škol se dnes zaměřuje také na výuku správné
výslovnosti, ale bez přítomnosti některého z rodičů má tento
postup malý efekt, protože rodiče většinou nejsou poučeni,
jak mají doma postupovat. A to je jeden z důvodů, proč tolik dětí při nástupu do školy má i navzdory logopedické péči vadnou výslovnost.


3. Příčiny vadné výslovnosti
vada výslovnosti rodičů, často mazlivá šišlavá řeč rodinných příslušníků
vady sluchu
nedostatečné citové zázemí - děti trpící nedostatkem rodičovské lásky začínají mluvit později a s nesprávnou výslovností
nevhodná výchova - zanedbávání, časté kárání, posměch
poruchy nervového systému, pohybová neobratnost
anatomické vady horních dýchacích cest (rozštěpy patra,
defekty chrupu, vady skusu, zkrácená jazyková uzdička)

zvětšená nosní mandle
Vhodným vedením dítěte s vadnou výslovností, podporou
správného vývoje řeči (a to i v mateřské škole) se vše většinou
do začátku školní docházky upraví. A to je velmi důležité,
protože každé dítě vnímá nějakou svou odchylku jako osobní
handicap, což může znamenat pokles sebevědomí dítěte, zvláště,
když se stane terčem posměchu svých spolužáků (tiché a bázlivé děti). Proto každý sebemenší úspěch v nápravě řeči si zaslouží pochvalu (odměnu).


4. Koktavost (balbuties)
Jde o poruchu plynulosti a rytmu řeči, která je přerušována
pozdržováním a násilným vyrážením, prodlužováním nebo
zdvojováním prvních hlásek nebo slabik. Vzniká špatnou
koordinací a křečovými stahy svalstva, které se účastní na
vytváření mechanizmu řeči.


Nejčastěji se objevuje v předškolním věku, při začátku
školní docházky, méně často v pubertě. Jde o neurotickou
poruchu, s její lehkou formou se setkáme u dětí, které se snaží
své zážitky rychle vypovědět. Zde stačí, když klidným hlasem dítě
poučíme, aby vše vypovědělo znovu, klidně a pomalu a situace
se upraví.


Jinak je tomu u dětí, které mají z nějaké situace strach
(vyvolání ve škole, zanedbávání dítěte doma, obavy z reakce
rodičů na vysvědčení, tresty, šikana apod.). V těchto případech
se s koktáním spojují úzkostné až dusivé pocity, zrychluje se srdeční činnost, objeví se třes končetin, pocení atd. Porucha často mizí,
když dítě zpívá, mluví pro sebe nebo jen šeptá.


Pokud se porucha nezačne včas léčit, nejen že se zhoršuje
a její náprava je mnohem těžší, začne se také měnit chování
dítěte, stává se uzavřeným, straní se svých vrstevníků, což
celou situaci ještě zhoršuje.


Vyvolávajícím momentem této poruchy bývá každá příhoda v
životě dítěte, která zvyšuje jeho emoční napětí, proto k jejímu
vzniku může přispívat i rodinná výchova. Léčení poruchy je vždy
zdlouhavé, především je nutno pátrat po všem, co mohlo přispět
ke vzniku koktavosti. Je třeba trpělivosti a shovívavosti rodičů,
kteří se musí řídit radami odborníků, do jejichž péče taková
porucha patří (dětský psychiatr, klinický logoped).


garant: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

ZDROJ - https://www.babyonline.cz/vyvoj-ditete/rec

5 pilířů správné
  výchovy dětí


Můžete být přísní rodiče, nebo můžete svým potomkům dopřát více svobody. Každý přistupuje k výchově jinak a je to v pořádku. Ovšem jsou věci, na které nesmíte zapomenout! Tohle jsou základní principy, bez nichž nemá vaše dítě šanci naučit se milovat a být milováno. Pokud tohle nedodržíte, bude za vaše chyby platit celý život!

Článek
Děti přicházejí na svět s naprosto čistým mozkem, který ale nasává vše, co mu okolí servíruje. „První neuronová buňka vzniká již ve 42. dni od početí. Od samého začátku dětský mozek vnímá, pamatuje si a zapisuje vše, co se kolem něj děje,“ říká kouč partnerských vztahů Aleš Kalina z portálu Mujvztah.cz.

A emoce člověka stojí na dvou základních pocitech, a to pocitu strachu a lásky. „Ty nemají zpočátku specifický charakter, a až postupně s výchovou se jim přiřazuje patřičný smysl. A jakmile rodiče nevědí o síle mozku, mohou svému potomkovi natropit celoživotní škodu v podobě zvýšeného strachu a neschopnosti oddaně milovat bez předsudků,“ vysvětluje Aleš Kalina.

A tohle je pět základních principů, na něž nesmíte při výchově svých dětí nikdy zapomenout!

1. Milujte je! Bez podmínek, prostě jen tak!
Emoce lásky je v životě nejdůležitější. A nejhorší, co můžete svému dítěti udělat, je, že se bude cítit nemilované! „Každý potřebuje cítit, že jej blízký miluje, a to stabilně,“ varuje kouč partnerských vztahů Lenka Černá.

Dítě musí cítit lásku pořád, nesmí mít pocit, že si ji musí zasloužit. Láska není ničím podmíněná, není za zásluhy! „Láska nesmí mít podmínky. I když dítě udělá nějaký průšvih, můžeme ho potrestat, ale nesmí cítit, že ho méně milujeme,“ upřesňuje Aleš Kalina. V praxi to znamená, že byste měli zapomenout na následující a tomu podobné věty:

Jestli si neuklidíš ty hračky, maminka tě nebude mít ráda!
Zase čtyřka z matematiky? Tak to nevím, jestli bude mít táta rád takového hloupého kluka?!
Proč se zase vztekáš? My s tátou nemáme rádi ukřičenou holku!
A co se stane, když tohle nezvládnete? Dítě si v sobě zakóduje nesprávné informace o lásce a jejích podobách. A se špatnými emočními rovnicemi bude bojovat celý život při navazování partnerských vztahů, při výchově vlastních dětí a podobně. Jeho mozek mu totiž bude hlásit následující:

Láska je jen pro ty nejlepší.
Já si lásku nezasloužím.
Láska má podmínky, když je nesplním, nemám na ni právo.

2. Přijměte je takové, jací jsou!
Když se vám narodil chlapeček, tak jste si plánovali, jaký z něj bude skvělý fotbalista? Nebo máte holčičku, a přestože ještě neudělala první krůček, vy ji vidíte v nadýchané sukýnce jako slavnou baletku? Tak na to pozor, protože pokud se vaše sny nesplní, můžete být hodně zklamaní, a vaše ratolest to vycítí. To, že vy milujete fotbal, neznamená, že to bude mít vaše dítě stejně. „Rodič musí vědět, že zplodil originál, a ne svoji kopii. Tedy možná kopii tělesnou, ale ne mozkovou. Proto mají mnozí potomci jiné názory a touhy než jejich rodiče, kteří se pak diví, kde se to v nich bere,“ tvrdí Aleš Kalina.

I když ale vaše dítě neplní vaše sny, musí cítit, že je přijato. Že ho rodiče milují takové, jaké je! „Jako rodiče byste měli dát dětem najevo, že je přijímáte v jejich naprosté přirozenosti a tu přirozenost od nich vyžadujete. Nesnažte se dítko přetvořit v někoho jiného, a pouze jej nechte, ať se samo projevuje dle svého,“ potvrzuje Lenka Černá. Pokud totiž vaše dítě bude neustále poslouchat, že mělo hrát fotbal, a ne šachy a že nechápete, po kom je, může mít v dospělosti následující problémy:

Nízké sebevědomí pramenící z pocitu, že není dost dobré, protože nenaplnilo očekávání rodičů.
Problémy v navazování vztahů a samotářství – mě přece nemůže mít nikdo rád, raději budu samo.
Přetvářka – musím se přetvařovat, protože má přirozená tvář není dost dobrá.

3. Jsem rodič, nikoli bůh!

Děti by měly mít vůči rodičům respekt, ovšem neměly by z nich mít strach. Strach není dobrá výchovná pomůcka! To, že jsou děti malé, neznamená, že jsou něco míň než rodiče. „Autorita neznamená povyšování!“ říká rezolutně Aleš Kalina. Rozhodně není žádným prohřeškem proti správné výchově, když přiznáte vlastní chybu, když se třeba dokážete svému dítěti omluvit. Dítě by v rodiči mělo vidět sobě rovného, ovšem zkušenějšího jedince. Mělo by oceňovat vědomosti rodičů a fakt, že to vše od nich může získávat.

Pokud ale rodiče svou výchovu postaví spíš na strachu a povyšování se nad dítětem, to si do života odnese následující:

  • Rodičům se nedá věřit – a z tohoto pocitu se pak může vyvinout širší rovnice, že se věřit nedá nikomu.
  • Rodičům raději nebudu nic říkat – obecně to může v dětech vyvolat neschopnost svěřovat se, a to komukoli (nejdřív rodičům, později třeba životnímu partnerovi).
  • Pocit nezačleněnosti – dítě, nad nějž se rodiče neustále povyšují, se cítí samo, nemá komu věřit, nemá koho následovat. A s tím se bude potýkat i v dospělosti, kdy může mít třeba problémy s autoritami, s jejich přijímáním a podobně.


4. Buďte jim vzorem!
Chcete, aby se vaše dítě vzdělávalo nebo aby jedlo hodně zeleniny či nezačalo kouřit? Tak v tom případě musíte začít u sebe. Těžko vysvětlíte dítěti, že kouření není zdravé, když zrovna držíte cigaretu v ruce. „Děti berou vaše výroky a chování jako absolutní a jejich mozek vše zapisuje. Pokud zapisuje vyřčené výroky jako pravdu, a pak v chování vidí něco jiného, má v sobě zmatek,“ vysvětluje Aleš Kalina.

Ve výsledku nabudou děti dojmu, že rodiče něco říkají, a něco jiného dělají, že není důvod rodičům věřit a brát jejich slova vůbec v potaz. A v dospělosti? „Jde o lidi, kteří se v dospělém věku neumí rozhodnout, jsou pomalí a trpí letargií,“ upřesňuje Aleš Kalina.

5. Dětství je zábava, ne dřina!
Na dětství bychom měli vzpomínat jako na období plné her, smíchu, zábavy a lásky. Dopřejte to svým dětem a nezavalujte je úkoly. Je dobré je vést k určité samostatnosti a zodpovědnosti, ale nejsou to otroci. „Dítě v sobě má přirozeně touhu následovat a pomáhat. Pokud ale rodič sehraje roli kárače a nutiče, dítě si raději zaleze do svého světa. Poskytnete-li mu ale svobodu a vlídně stanovujete úkoly, dítě se rádo přidá a zachová pohodu smečky,“ popisuje Aleš Kalina.

Nejčastěji třeba rodiče nutí starší dítě k tomu, aby hlídalo mladší sestru či bratra. Přitom to není vůbec fér, protože pořízení druhého dítěte bylo jejich rozhodnutí. Ve chvíli, kdy má starší dítě pořád za zadkem mladšího sourozence, může si v sobě vypěstovat odpor k dětem. Ty pro něj mohou v dospělosti znamenat obtíž, ztrátu svobody a podobně.

Odkaz - https://www.prozeny.cz/clanek/tohle-je-5-piliru-spravne-vychovy-deti-21022?fbclid=IwAR14oxlbpe4Bm6ZDZ31fJ1y8uPmxEl1RtPR8Ewh7TEG0YdG1pQAiFG2JBQ0

Adaptace dětí ve školce

Adaptace dětí ve školce
* Nastupilo vaše dítěte do školky?

* Obáváte se, zda se začlení do kolektivu dětí bez problémů?
* Jak pomoci dětem se ve školce adaptovat?


       Přinášíme vám praktického průvodce s radami a tipy, ať už vaše dítě nastupuje k nám či do jakékoliv jiné mateřské školy.

Praktický průvodce pro rodiče & rady a tipy

     Nástup dítěte do mateřské školky bývá zlomový okamžik nejen v životě dítěte, ale i jeho rodičů. Je to velký krok, kdy si rodiče uvědomí, že jim dítko dospělo do věku, kdy už může samostatně pobývat mezi svými vrstevníky.
     Nabízíme vám shrnutí zkušeností rodičů, učitelek z naší mateřské školy a postřehů z odborných publikací.

Jak připravit dítěte na mateřskou školu
Osvědčené tipy, se kterými to společně zvládnete

*  číst příběhy, jejichž hrdinové chodí do školky,
*  mluvit o školce se známým dítětem, které do školky chodí rádo,
* vyprávění rodičů o tom, jaké to bylo, když do školky chodili oni,
* seznamovat dítě s výhodami školky – mnoho nových kamarádů, zajímavá zábava, písničky, básničky,
* informovat dítě o tom, proč bude do školky chodit (např. protože maminka musí jít do práce a rodiče se rozhodli, že ve školce bude mít dítě nejlepší péči; některé děti přijímají argument, že maminka chodí do práce, tatínek chodí do práce a dítě má tedy také svou práci, tj. školku)
* seznámení dítěte se školkou – prohlédne si třídu, hračky, krátký kontakt s budoucí paní učitelkou a dětmi, domluvení plánu dne z předškolních zvyků/ADAPTAČNÍ KURZ/
*společný nákup např. pastelek pro budoucího předškoláka,
* trénink samoobsluhy! Doposud to bylo tak, že matka znala potřeby dítěte lépe než ono samo, reagovala nejen na jeho slova, ale i na jeho gesta. V nové situaci má dítě často problém vyjádřit své potřeby, proto je důležité, aby to umělo (a alespoň umělo poprosit, aby je mohlo uspokojit). Samostatné děti se adaptují daleko snadněji než děti závislé na rodičích.

První dny ve školce
Na co určitě nezapomeňte !!!
*  Do školky může dítě chodit s kamarádem, který chodí do školky rád.
* Řekněte dítěti, kdy a kdo pro něho přijde, ujistěmt je o své lásce a o tom, že ve školce nezůstane do noci, ale že ho určitě vyzvednete.
* Rozlučte se s dítětem už na chodbě. To umožní bez svědků se obejmout a dát si pusinku. Rozloučení na chodbě je důležité i pro ostatní děti, které už jsou samy ve třídě.
* Přijďte pro dítě přesně a dejte mu malý dárek při příležitosti, že se stal například předškolákem.
* Pochvalte dítě za jeho schopnost a dovednost sám si poradit v každé situaci. Pokud dítě hodně plakalo, řekněte mu, že všichni lidé jsou trochu nervózní z toho dělat něco poprvé a bojí se toho, ale po několika dnech se cítí jistě – a tak to bude i s ním.

Zvládla jsem to aneb svědectví jiných maminek

 * První měsíc jsem dítě vyzvedávala hned po obědě.
 * Neodtrhávala jsem dítě od sebe násilím, ale klidně jsem mu vše vysvětlovala, občas to trvalo velmi dlouho. Příště šlo do třídy s p.učitelkou a potom mi ještě mávali z okna (se slzami v očích).
 * Nikdy jsem se nechodila do školky koukat na to, co tam mé děti dělají.
 * Snažili jsme se hodně mluvit o tom, co se ve školce dělo, přičemž jsem vždycky vyjadřovala svůj obdiv: „Jé, vy se v té školce máte tak dobře!” / informace stránky školky/
 * Vždy je potřeba dodržovat sliby!

Co by rodiče dělat neměli
Tyto věci nikdy nedělejte !!!

*  školkou dítě strašit („Jen počkej, však tě paní učitelka ve školce pořádku naučí!”),
* nahlížet po rozloučení do třídy pro kontrolu, jestli si dítě hraje,
* vzdávat se! Vzrušovat se jeho slzami dupáním své ratolesti, projevovat své pocity nervozity, zneklidnění nebo podráždění,
*  mluvit s p.učitelkou v přítomnosti dítěte o jeho chování, zvláště pak o tom negativním,
* prosit p.učitelku o to, aby dítě od ní „odtrhla” a vzala dítě do třídy.
AKTUALITY

Akce v MŠ
21.9.2023 -
Divadlo Šapitó - " Pásmo pohádek kejklíře Jana "

17.10.2023
"Do světa - Trable s příšerou" - vzdělávací program

21.10.2023 do 9:00
Dlabání dýní v MŠ Rosenbauma 622 - všechny 3 naše školky

31.10.2023
Lampiónový průvod - vyhlášení soutěže o nej dýni .

09.11.2023
Divadélko Ondřej " O rytíři a ošklivé dámě aneb jak se stala krásnou" - pohádka

14.12.2023
Vánoční koncert ve školce

22.1.2024 v 16:30
Přednáška s p. učitelkami ze ZŠ pro rodiče budoucích prvňáčků.
Pro všechny 3 MŠ - místo akce : MŠ Rosenbauma

22.01. 2024
Karneval ve školce

19.03. 2024
Malování hrnečků

03.04.2024
Návštěva ZŠ - předškoláci.

14.4. - 19.4.2024
Líhneme kuřátka ve školce

19.5.+20.05.2024
Zápis do ZŠ

22,04,2024
Fotografování ve školce - společná fotografie
MŠ Dříň + MŠ Rosenbauma

23.04.2024
Ukázka výcviku služebních psů
Sokolské hřiště na Dříni.

27.04.2024
Dopolední setkání dětí a rodičů na zahradě MŠ Rosenbauma - natírání plotu, opekání špekáčků, hry na zahradě ......

29.04.2024
Čarodějnická brigáda
MŠ Dříň + rodiče

29.04.2024
Spaní ve školce
MŠ Dříň

09.05.+10.05.2024
Zápis do Mateřské školy
Proběhne v MŠ Rosenbauma 622, Kladno 3 - Dubí
čtvrtek:7:00 - 18:00, pátek: 7:00 - 17:00

19.5.-25.5.2024
Školka v přírodě

13.06.2024
Zahradní bábovková slavnost
MŠ Rosenbauma

Prázdniny pro školní rok
2023/2024

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2023

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2023 - 2.1.2024

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
02.02.2024

* JARNÍ
PRÁZDNINY
26.02. - 03.03.2024

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
28.03.2024

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
29.06. - 01.09.2024

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 702 018 890
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky), 601 375 951 ( včeličky),
720 820 483 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: reditelka.ms@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
Šablony OP JAK pro MŠ Dubí a Dříň
Za podpory města Kladno


HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign